Ga naar content

(2018) Geluidshinder 2014 tot heden

Inhoudsopgave

Op 25 juli 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over cijfers met betrekking tot geluidshinder over de periode 2014 tot de datum van het verzoek. Bij dit besluit werd een dataset verstrekt, waarmee grotendeels aan het verzoek kon worden voldaan. Het besluit en de daarbij behorende dataset treft u hieronder aan.