Ga naar content

(2018) Gemiddeld aantal wapens per wapenverlof

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 11 januari 2018 een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking wordt verzocht van informatie omtrent het aantal wapens dat houders van een verlof type WM8 (verzamelaarsverlof) gemiddeld op het verlof hebben staan. Met dit besluit heeft de korpschef aan dit verzoek voldaan.