Ga naar content

(2018) Klachten gebruik social media door de politie

Inhoudsopgave

Op 10 december 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over klachten die de politie heeft ontvangen met betrekking tot privacyschendingen vanwege het gebruik van Facebook, Instagram en Twitter door de politie. Bij dit besluit werd een overzicht openbaar gemaakt. Het besluit treft u hieronder aan.