Ga naar content

(2018) Locaties cameratoezicht

Inhoudsopgave

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van de locaties van cameratoezicht. Bij besluit van 19 juni 2018 heeft de korpschef (deels) aan dit verzoek voldaan.