Ga naar content

(2018) Openbaarmaking besluit Enlets

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 6 december 2017 een in het Nederlands gestelde Wob-verzoek ontvangen. In het verzoekschrift wordt om openbaarmaking verzocht door verstrekking van:

Alle documenten (zoals, maar niet beperkt tot, studies, projectrapporten, technische rapporten, evaluaties, blijken van belangstelling, aanvragen), in ontwerp of in definitieve vorm, geproduceerd als onderdeel van de betrokkenheid van de Politie Nederland bij het European Network for Law Enforcement Technology Services (ENLETS) van september 2015 tot heden.

Op een meermalig verzoek om het Wob-verzoek te specificeren, is geen reactie verkregen.

Bij besluit van 2 mei 2018 heeft de korpschef aan verzoeker gemeld dat het verzoek niet in behandeling kon worden genomen.