Ga naar content

(2018) Optreden politie bij verwarde personen

Inhoudsopgave

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking wordt verzocht van documenten die zien op het politie-optreden bij personen met verward gedrag. Bij besluit van 26 juni 2018 heeft de korpschef niet aan het verzoek voldaan en de onmogelijkheden van het gevraagde in het verzoek nader toegelicht.