Ga naar content

(2018) Schade-uitkeringen door politieverzekeraar

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om het openbaar maken van documenten die inzage geven in het vergoeden van schades naar aanleiding van onrechtmatige politieoptredens. Bij besluit van 13 april 2018 heeft korpschef aan dit verzoek voldaan.