Ga naar content

(2019) ANPR-registratie

De korpschef van de politie heeft op 21 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd naar documenten die zien op ANPR-registraties. Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.