Ga naar content

(2019) Dodelijke schietincidenten – leden schietvereniging legaal wapen

Inhoudsopgave

Op 26 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over dodelijke schietincidenten door leden van een schietvereniging of door een persoon met een legaal wapen in de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2019. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.