Ga naar content

(2019) Integriteitsschendingen en disciplinaire maatregelen 2016-2017-2018

Op 6 november 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over het aantal integriteitsschendingen en de disciplinaire afdoeningen hiervan.

In de jaarverantwoording en in losse berichtgeving publiceert de politie jaarlijks over het aantal integriteitsschendingen, oriënterende -, disciplinaire – (plus top drie van categorieën) en strafrechtelijke onderzoeken dat de politie start. Ook communiceert de politie in de jaarverantwoording over het aantal strafontslagen. Die informatie is hier terug te vinden.

Natuurlijk is er soms ook sprake van integriteitsschendingen die niet altijd tot ontslag lijden. Die zijn niet zo ernstig dat tot ontslag wordt overgegaan. Dat kunnen bijvoorbeeld, zoals opgenomen in artikel 77 van het BARP, een (schriftelijke) berisping zijn, inhouding salaris, of korting vakantie uren. Door het openbaar maken van dit document worden ook deze disciplinaire afdoening inzichtelijk.

Door de politie is hier ook een nieuwsbericht van gemaakt.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, inclusief de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.