Ga naar content

(2019) Opdrachtverstrekking registratie E33-meldingen

Op 29 augustus 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande opdrachtverstrekking vanuit het Rijk aan politie tot het registreren van E33-meldingen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.