Ga naar content

(2019) Pensioenen en AOW-hiaat

Inhoudsopgave

Op 25 september 2019 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die toezien op alle pensioengerelateerde onderwerpen en dan met name gericht op de pensioenen van de groep politievliegers en de oplossing voor het AOW-hiaat voor het actief dienend personeel als ook het voormalig personeel van de Nationale Politie. Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.