Ga naar content

(2019) Programma Mobiel Banditisme – Proeftuin Roermond

Inhoudsopgave

Op 30 augustus 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over het programma Sensing Mobiel Banditisme – proeftuin Roermond. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, inclusief de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.