Ga naar content

(2019) Project roofvogels

Inhoudsopgave

De korpschef heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin wordt verzocht om openbaarmaking van documenten met betrekking tot het het project dat binnen de politie werd uitgevoerd voor de training en inzet van roofvogels voor het onderscheppen van drones. Bij besluit van 14 maart 2019 heeft de korpschef (deels) aan dit verzoek voldaan.