Ga naar content

(2019) Samenwerking FSB

Op 9 april 2019 heeft de Korpschef een besluit genomen op een Wob-verzoek aangaande samenwerking met de FSB. Het daarop genomen besluit, waarin een omschrijving van het verzoek is opgenomen, evenals de motivering en de (deels) openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.