Ga naar content

(2019) Telefoonnummers politie

Op 18 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de telefoonnummers van de Politie. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.