Ga naar content

(2019) Toestemmingen / legitimatiebewijzen POB

Op 20 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande verleende toestemmingen en legitimatiebewijzen particuliere recherchebureaus. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het overzicht, treft u hieronder aan.