Ga naar content

(2019) Wapenverloven 2018-2019 – 2 bewaarplaatsen

Inhoudsopgave

Op 5 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande wapenverloven in de periode september 2018-september 2019 waarbij sprake is van twee bewaarplaatsen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.