Ga naar content

(2019) Wapenverloven GSG MP40 .22LR

Inhoudsopgave

Op 11 juni 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande verleende wapenverloven GSG MP40 . 22LR. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het overzicht, treft u hieronder aan.