Ga naar content

(2019) Wapenverloven met twee bewaarplaatsen

Inhoudsopgave

Op 25 februari 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over wapenverloven 2012-2017 waarbij sprake was van twee bewaarplaatsen. Het besluit inclusief het daarbij behorende overzicht treft u aan in het hierbij gevoegde bestand.