Ga naar content

(2019) Wetswijziging Wegenverkeerswet

Op 4 juni 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de resultaten van de wetswijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op 1 juli 2017 en de effecten daarvan op onderzochte personen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.