Ga naar content

(2019) (Dis)functioneren COR

Inhoudsopgave

Op 5 december 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het (dis)functioneren van de COR. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.