Ga naar content

(2019) Verzoek inzake rapportages/verslagen die zijn geschreven naar aanleiding van de (dienst)reizen door toenmalig CIE-functionaris XXXXX en officier van justitie XXXXX naar Argentinië in 2008.

Op 3 september 2019 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek rapportages/verslagen die zijn geschreven naar aanleiding van de (dienst)reizen door toenmalig CIE-functionaris XXXXX en officier van justitie XXXXX naar Argentinië in 2008.

Na bezwaar van de Wobverzoeker op het besluit heeft de politie bij nader onderzoek journaals van de liaison van de jaren 2008, 2009 en 2010 aangetroffen in de administratie. Een deel van het journaal van 2008 had, indien dat ten tijde van het WOB verzoek en / of de bezwaartermijn bekend was geweest bij de Wobcoördinator, betrokken moeten worden bij de afhandeling van het besluit. Dat deel (bladzijde 1 tot en met 9 van 16) van het journaal 2008 is met inachtneming van de weigeringsgronden van de Wob gevoegd bij de eerdere documenten onder 5. Journaal liaison. De bladzijdes 10 tot en met 16 vallen buiten de reikwijdte van het verzoek en zijn niet gevoegd. Van het aantreffen van de drie journaals is melding gemaakt aan de commissie Machielse en desgevraagd aan haar ter beschikking gesteld.

Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.

  1. Besluit
  2. Motivering
  3. Inventarisatie
  4. P.1 tm 45
  5. Journaal liaison Argentinië 2008