Ga naar content

(2019) Representatiekosten 2013-2016

Inhoudsopgave

De korpschef maakt hierbij een besluit en bestanden openbaar naar aanleiding van een Wobverzoek. Het verzoek betreft geboekte representatiekosten van de politie over de jaren 2013 tot en met 2016. Hierbij treft u het besluit aan met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek. Daaronder vindt u de bestanden met de individuele boekingen.