Ga naar content

(2020) Aktes acht overheidsfunctionarissen

Op 11 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verschillende aktes van acht (politie/overheids)functionarissen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.