Ga naar content

(2020) Bedrijf Ring

Op 5 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande ondersteuning en contacten met het bedrijf Ring. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de bijbehorende documenten, treft u hieronder aan.

Herzien besluit na bezwaar