Ga naar content

(2020) Boetes Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 14 oktober 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande boetes die zijn uitgedeeld op grond van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte overzicht treft u hieronder aan.