Ga naar content

(2020) Bredere inzet gezichtsherkenning

Op 16 april 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande een bredere inzet van gezichtsherkenning bij de uitvoering van de politietaak.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.