Ga naar content

(2020) Burgerparticipatie-app Uberdetectives

Op 31 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de burgerparticipatie-app Uberdetectives. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.