Ga naar content

(2020) Commissie Buitensporigheid PTSS

Inhoudsopgave

Op 5 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande informatie die inzicht geeft in de Commissie Buitensporigheid PTSS. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.