Ga naar content

(2020) Ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de aangiftes van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven die vanaf 2015 hebben plaatsgevonden. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.