Ga naar content

(2020) Fraude met betaalproducten

Op 7 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande fraude met betaalproducten (F614). Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en het openbaar gemaakte overzicht, treft u hieronder aan.