Ga naar content

(2020) Gebruik aliassen/nepaccounts

Op 14 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de regelgeving en richtlijnen bij het gebruik van nepaccounts, schaduwaccounts of aliassen in het kader van activiteiten van de politie en een specificatie van de inzet van dergelijke accounts in de periode 2010 tot en met 2020.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.