Ga naar content

(2020) Inname uitschuifbare wapenstok

Op 26 februari 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de inname van een uitschuifbare wapenstok van een persoon. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.