Ga naar content

(2020) integriteitszaken en de Centrale Ondernemingsraad

Op 12 mei heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande integriteitszaken en de Centrale ondernemingsraad. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.