Ga naar content

(2020) (on-)voltooide zelfdoding

Op 3 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande (on-)voltooide zelfdoding. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.