Ga naar content

(2020) Oprichting/bekostiging Blue Movement

Op 19 maart 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de oprichting en bekostiging van Blue Movement. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten, treft u hieronder aan.