Ga naar content

(2020) Plichtsverzuim

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek inzake plichtsverzuimen conform het Barp die geleid hebben tot ontslag, strafontslag of andere straffen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.