Ga naar content

(2020) Politie apps voor burgers / Mijn Onderzoek

Inhoudsopgave

Op 14 december 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op – kort samengevat – Politie apps voor burgers. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek en de openbaar gemaakte stukken, treft u hieronder aan.