Ga naar content

(2020) Processen-verbaal overtredingen - corona

Op 20 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande uitgedeelde processen-verbaal naar aanleiding van het overtreden van de maatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals het openbaar gemaakte overzicht treft u hieronder aan