Ga naar content

(2020) Programma Wegmisbruikers

Op 24 november 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de regelingen geldend tussen de politie en producenten van het televisieprogramma ‘’Wegmisbruikers’én andere soortgelijke programma.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.