Ga naar content

(2020) Salarisgegevens top politie 2019

Op 29 oktober 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de salarisgegevens van de top 200 meest verdienende politieambtenaren in het jaar 2019.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.