Ga naar content

(2020) Tijdelijke stop verlening jachtaktes en wapenverloven

Op 21 augustus 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het tijdelijk niet behandelen van aanvragen voor jachtaktes en wapenverloven. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte documenten treft u hieronder aan.