Ga naar content

(2020) Verkeersboetes chauffeurs Koning(in)

Op 16 december 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verkeersboetes van de chauffeurs van de koning en koningin.
Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.