Ga naar content

(2020) verkeersboetes met dienstauto’s

Op 14 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande het aantal verkeersboetes en het totaalbedrag van het aantal verkeersboetes in 2018 en 2019 voor politiemedewerkers in een dienstwagen. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.