Ga naar content

(2020) Verkeersboetes vervoer minister-president

Op 13 juli 2020 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de verkeersboetes van de chauffeurs van de minister-president.  Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de openbaar gemaakte gegevens, treft u hieronder aan.