Ga naar content

(2021) Aanhouding, bewaring, gevangenhouding en seponering

Inhoudsopgave

Op 18 mei 2021 heeft de korpschef het besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande de documenten die zien op – kort samengevat – het aantal personen en zaken betreffende aanhoudingen, sepots, inverzekeringstellingen, bewaring/gevangenhoudingen/gevangennemingen en (immateriële) vergoedingen over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.
Het besluit met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek treft u hieronder aan.