Ga naar content

(2021) Beleid Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik deel 1

Inhoudsopgave

Op 15 november 2021 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande documenten die zien op – Beleid Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en ritueel misbruik. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, treft u hieronder aan.