Ga naar content

(2021) Beslissing op bezwaar inzake “ontslagzaken als gevolg van integriteitsschendingen”

De korpschef van de politie heeft op 23 juli 2021 een beslissing op bezwaar het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genomen. Het bezwaar is gegrond verklaard en het bestreden besluit is herroepen. Bij beslissing op bezwaar wordt het overzicht betreffende de casusomschrijvingen met betrekking tot alle ontslagzaken als gevolg van integriteitsschendingen over het tijdvak 1 januari 2018 tot en met 18 februari 2020 openbaar gemaakt.