Ga naar content

(2021) Beslissing op bezwaar Simpel-Media

De korpschef van de politie heeft op 21 december 2018 een beslissing op bezwaar genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 21 januari 2021 is een aanvullend besluit (deel 1) en op 10 februari 2021 een aanvullend besluit (deel 2) genomen op dit verzoek. Het besluit heeft betrekking op documenten inzake ondersteuning aan Simpel Media/tv-programma Ontvoerd.

Middels het nemen van een beslissing op bezwaar op grond van de Wob zijn aanvullende documenten openbaar gemaakt.